HOME | RACEBAANPRAATJE | TESTBANK | VERZAMELEN | REPORTAGES | GULF RACING | LINKS | SITEMAP

 

ACD-pro digitale snelheidsregelaars

Elektronische “snelheidsregelaars” komen langzaam aan op: Het zijn vooral nog club- en wedstrijdrijders die overstappen op zogenaamde diode- of transistorregelaars.
In vergelijking met mechanische regelaars bieden ze de rijder meer mogelijkheden. Ze hebben dus hun voordelen. Maar ze zijn niet goedkoop.
Qua regelkarakteristiek verschillen ze bovendien nogal van elkaar waardoor kiezen tussen die twee er niet gemakkelijker op wordt.


Vorig jaar is er ‘n nieuwe Controller met Pulse Wide Modulation (PWM) bijgekomen, diens techniek onder andere in de modeltreinwereld al wat jaartjes bekend is. Yatronic gaat met z’n regelaars, die op ditzelfde principe gebaseerd zijn, nog ettelijke stappen verder.
Wellicht is dit de regelaar waar menig een al zo lang naar op zoek is.

Kortom, maak hieronder uitgebreid kennis met een revolutionaire ontwikkeling op het gebied van snelheidsregelaars: de digitale ACD pro regelaars uit huize Yatronic.Begin mei hoorden we voor het eerst van deze regelaars. Men sprak vol lof over een nieuw soort controller die met geen andere te vergelijken zou zijn.
Dat leek ’n geknipt onderwerp voor op racebaan.com!
Via het internet kwamen we meer te weten en klommen in de pen. Niet veel later kwamen we in contact met, wat weer ’n paar weken later gelijk uitvinder, producent en distributeur van deze revolutionaire controller bleek te zijn.
De heer Ir. Bassem Yahya, wonende te Erkelenz in Duitsland, is een gediplomeerd ingenieur op het gebied van de industrie-elektronica, m.n. industrierobots.
Ons verzoek, z’n regelaars ook de Nederlandse racebaanhobbyist voor te stellen en voor het eerst buiten Duitsland door Team Racebaan.com te laten testen, kwam goed aan.
Daarom zijn we eind Mei bij Yatronic op bezoek gegaan om de voor ons gereserveerde regelaar op te halen en ons ter plekke uit te laten leggen wat industrierobots en snelheidsregelaars met elkaar te maken konden hebben.

Wat die twee met elkaar te maken hadden, werd na aankomst al vrij snel duidelijk: Motoren in industrierobots worden op dezelfde wijze aangedreven, Yatronic's specialisme!
Basem heeft diezelfde techniek aan de ons bekende, lichtere motoren aangepast, er voor de Slotracer alles verdere nog omheen ontwikkelt en de regelaar daarna telkens verder gemodificeerd tot er geen wens meer over was.
Het resultaat: een op slotracegebied volledig nieuw regelsysteem dat men, alvorens er in 2005 de markt
mee op te gaan, auteur-rechtelijk heeft laten beschermen (vergelijkbaar met een patentaanmelding).

Yatronic hanteert bij alle ACD pro’s dezelfde hoge kwaliteitsstandaard als in de industrie en schrijft SERVICE daarom ook met dikke hoofdletters!
ACD pro regelaars voldoen aan de EU normen en dragen een CE keurmerk!
Omdat het kan.. en omdat ik vind dat het ook zo hoort bij ’n degelijk product, aldus Bassem, biedt ik voor het geval het mis gaat. ‘n 24uurs service aan?! Dat houdt in: ’s morgens voor 12 uur binnen, gaat die dezelfde dag nog weer de deur uit! Toch zijn m'n ACD pro regelaars
zeer betrouwbaar en gebruiksvriendelijk, maar ook net iets anders. Daarom zit er bij elke regelaar 'n uitvoerige handleiding bij. Zo zijn 0,2% der regelaars teruggekomen omdat ze niet naar behoren zouden werken. Naar achteraf bij de meeste dus bleek, was dat terug te voeren op het niet zorgvuldig nalezen van de handleiding. Ze waren niet stuk!
Toch deed Bassem dat aan zichzelf wijten, wat wij overigens niet helemaal konden begrijpen gezien wij zelfs al op de Website de hier bedoelde informatie hebben kunnen vinden.
De verdere uitleg en demonstraties deze middag, inclusief gesimuleerde kortsluitingen en andere zaken die in de praktijk mis kunnen gaan, spraken in ieder geval voor zich: Ze waren gewoonweg niet van hun stuk te krijgen!

 
‘n ACD pro, verkrijgbaar vanaf €169,- , kun je rechtstreeks bestellen via: www.yatronic.de. Evengoed veel geld, da ’s waar! Maar wat je ervoor krijgt, is ongekend in racebaanland.

Hieronder 'n ACD pro 3 en 5, zoals ze veilig in schuimstof opgesloten, in praktische koffertjes de deur uitgaan.

De ACD pro3, zoals je hem in schuimstof beschermd in een mooi koffertje naar huis krijgt opgestuurd.De ACD pro5. Niet anders zien de ACD pro10 en 30 uit

 

De kenmerkende eigenschappen van ACD pro regelaars:

 1. De regelaar is volledig digitaal.
 2. De Trigger/Wiper werkt met inductie.
  De regelaar heeft dus geen mechanische contacten meer, of ‘n weerstandsblok aan boord. Contactproblemen en onderhoud behoren daardoor tot het verleden.
 3. De regelaar is naar ieders (weerstands)voorkeur in te stellen. M.b.v. een microswitch kun je de curve van de regelaar instellen (progressief of zacht) en vervolgens met ’n potmetertje verder afregelen.
 4. Alle ACD pro’s hebben een z.g. regeneratieve rem aan boord waardoor je later kunt remmen. Uiteraard kun je de rem nog met ’n potmetertje naar eigen voorkeur instellen.
 5. Is jouw slotcar té snel omdat ie té agressief is of al aan 9Volt voldoende heeft? m.b.v. ‘n Trimmer kun je zelfs de rijspanning naar behoefte instellen.
 6. Bang dat je kostbare regelaar door overbelasting, overspanning, verkeerd aansluiten of zelfs kortsluiting in rook opgaat?! Niet nodig want alle ACD pro’s zijn meervoudig beveiligd!!
 7. Het komt weliswaar niet veel meer voor, maar er zijn nog racebanen die andersom gepoold zijn. Ook in die enkele gevallen heeft de ACD pro nog 'n microswitch ingebouwd waarmee je de polariteit kunt omdraaien.
   
ACD pro3 met PARMA pistoolgreep

 
De complete ACD pro serie, bestaande uit 4 regelaars, wegen om en nabij 120 gram en hebben allemaal dezelfde techniek aan boord. Als 1op32 rijder, en zelfs als 1op24 rijder - die met over het algemeen toch nog wat sterkere motoren onderweg zijn - voldoet de kleinste van de 4 al, de ACD pro3. Om wat meer stroom-reserve te hebben, kies je voor 'n pro5. Voor het wat zwaardere werk is er de pro10. En voor de zwaarste raceklasses (b.v. Group7 Wingcars), heeft Yatronic de serie onlangs nog uitgebreid met de ACD pro30.
Bij de pro3 zit alle elektronica netjes in de Parma-behuizing opgeborgen. Bij de pro5, 10 en 30 zit er dat kastje tussen (hiernaast te zien) waar m.n. de warmteontwikkelende vermogens-onderdelen inzitten. Om bij deze 3 tevens de hogere stroomsterktes beter te kunnen beheersen, zitten hier ook nog 2 extra, van buiten bereikbare (auto)zekeringen in. Deze regelaars komen door dit kastje met maar één dun datakabeltje uit en zijn daardoor nog lichter. ACD pro5, 10 en 30

 

Alle specificaties van de ACD pro3, 5, 10 en 30 op ‘n rijtje.

Bedrijfsspanning

ACD pro3: 7–27 Volt gelijkspanning
ACD pro5, 10 en 30: 7-22 Volt gelijkspanning

Stroom (continue)

3A / 5A / 10A / 30A

Stroom (piek)

8A / 12A / 30A / 90A

Polariteit

Positief en negatief (omschakelbaar)

Indicators

Groene LED: Regelaar gebruiksklaar
Rode LED  : knippert bij foutmelding

Aansluitingen
Duiste versie met positieve aansturing

3 bananenstekkers:
Rood = plus (Power) komt overeen met wit USA
Zwart= min (Break)  komt overeen met rood USA
Geel  = motor(Wiper) komt overeen met zwart USA

Instelmogelijkheden

Pot.meter1 (rood): remwerking
Pot.meter2 (grijs): startsnelheid / acceleratie
Pot.meter3 (trimmer): snelheidsbegrenzer (spanningsreductie)
Micro-Switch4: voorinstelling v.d. Wiper (zacht / progressief)
Micro-Switch5: omkering polariteit


DE WERKING VAN ACD PRO’S
Anders als bij alle andere regelaars, wordt in ’n ACD pro niet de hoogte van de spanning geregeld maar de duur van de spanning. Hoe gaat dat in z’n werk?
Een motor die telkens met gelijke korte tussenpozen 12Volt en 0Volt baanspanning krijgt zal met de helft van z’n maximum gaan draaien (effectief 6Volt). Hoe langer 12Volt en hoe korter 0Volt per tijdseenheid, hoe sneller dit motortje zal gaan draaien. Andersom: Hoe korter 12 V en hoe langer 0V, hoe langzamer.
Dit principe noemt men Pulse Wide modulation (in en uitschakelende pulsen van verschillende lengtes per tijdseenheid (seconde))
Het effect van- en het grote voordeel van PWM?
Om zo hoger de frequentie waarmee de spanning telkens in en uit wordt geschakeld, hoe krachtiger, nauwkeuriger en gelijkmatiger de motor zal reageren, met name bij relatief lagere toerentallen! Gezien ACD pro regelaars met ’n frequentie van 30Khz werken, hoewel 4 Khz meer gebruikelijk zijn, betekent dat ’n nóg wat rendementsterkere motor.
 

Mede dankzij ’n verdere innovatieve ontwikkeling uit huize Yatronic: de regeneratieve rem, bieden ACD pro regelaars nog meer voordelen.
Normaliter werkt ‘n rem als volgt: De motor wordt kortgesloten zodra de Trigger/Wiper op z’n nulpunt is aangekomen. De in de motor opgewekte inductiespanning kan dan nergens meer heen. De motor remt hierdoor.
ACD pro regelaars met regeneratieve rem benutten de inductiespanning die ook al vrijkomt zodra de Trigger wordt teruggenomen naar ’n lagere stand. De in de motor opgewekte spanning wordt daarvoor naar de trafo teruggeleid waarna de motor afremt, totdat de lager ingestelde stand (spannings-waarde) is bereikt. Hoe dat precies werkt en wat er in de trafo dan gebeurt laten we hier weg omdat we anders té ver de elektriciteits-leer in zouden moeten duiken.
Het resultaat hiervan is in ieder geval dat op elke snelheidsvermindering meteen ook de remfase volgt. Bijkomend voordeel is, dat men er gelijkmatiger mee kan remmen.
Dit kan - zoals bij het accelereren ook - de kans op doorslippen verminderen.
 

DE MICRO-CONTROLLER, het brein van de ACD pro.
Het brein, ‘n kleine Chip van amper 12x7x1,5mm, feitelijk ’n digitale processor vergelijkbaar in ‘n zakcomputer, krijgt alleen maar rekenwerk voor z’n kiezen. Hier wordt alles wat er in de regelaar gebeurt in juiste banen geleid en bewaakt. De Micro-controller heeft dan ook tal van (be)sturende functies.

                                                                                                                De Micro-controller.
Het begint met ’n klein, op de printplaat geïntegreerd sensortje als ontvanger en zoiets als ‘n zendertje in de Wiper die het de Micro-controller mogelijk maken de exacte stand van de Wiper/Trigger vast te stellen. Dit dus zonder dat er überhaupt ’n elektrisch of mechanisch contact tot stand komt.
De
stand van de Wiper wordt voortdurend door de Micro-controller afgevraagd, nu maar liefst 8.000.000 keer per seconde(8Mhz).
Vervolgens wordt het PWM signaal aan de uitgang (de effectieve rijspanning naar de motor mee bedoeld) vergeleken met de in de chip vóór-geprogrammeerde parameters.
Indien de stand van de Wiper nu veranderd, registreert de Micro-controller dat en wordt het PWM signaal (de rijspanning) nagesteld tot die weer precies overeenkomt met de in de Micro-controller voorgedefinieerde parameters. De auto zal dus overeenkomstig elke willekeurige stand van de Wiper altijd prompt op de uitkomsten van alle rekenwerk reageren.
Het grote voordeel van deze indirecte motoraansturing is, dat deze op zichzelf staand is. Het maakt de regelaar daardoor niets uit welk type motor aangedreven wordt. Hij reageert/stuurt altijd hetzelfde.
Met de enorme snelheid waarmee dit alles gebeurt is misschien ook wel voorstelbaar dat de micro-controller de capaciteit heeft om ook alle andere processen zelfstandig te interpreteren, bij te sturen en te bewaken. In gevallen er langere tijd waarden gemeten worden die buiten de toelaatbare grenzen liggen - te hoge motorstroom bijvoorbeeld - stuurt de Micro-controller dit bij tot ’n voor de regelaar veilig niveau is bereikt. Als rijder zou je dit kunnen merken doordat je Slotcar langzamer wordt. In gevallen het helemaal mis gaat - hier moet men denken aan: kortsluiting, overspanning of verkeerd aansluiten van de regelaar - schakelt de regelaar zelfs helemaal uit en blijft die ook uit totdat verholpen wordt wat er mis is.
Alsof deze maatregelen nog geen beveiliging genoeg zijn, zitten in ACD pro regelaars nog (deels automatische) zekeringen, die zowel aan de ingangzijde als aan de uitgangzijde van de regelaar zijn tussen geschakeld om extra bescherming te bieden.

Oh ja, de nadelen hebben we nog niet behandeld!
ACD pro regelaars zijn niet geschikt voor racebanen met 2 draad besturing (zonder rem)
Thats it! "PUNT" Nou ja, omdat de meeste hier wel niet meer mee zullen rijden, zal dit ook wel geen PUNT zijn!! Daarnaast kan het soms wel nog nodig zijn de baantrafo uit te rusten met aan de uitgangszijde ‘n elektrolytische condensator van voldoende capaciteit of moet de trafo in een grondlast voorzien. Één van deze voorzieningen is namelijk nodig om hier de al eerder genoemde remenergie optimaal in te kunnen verwerken.
Dit klinkt wellicht weer erg technisch, maar ’n korte uitleg maakt duidelijk dat het niet nodig is om hier ’n groot PUNT van te maken.
Normaliter worden condensatoren, feitelijk ’n soort accu’s/buffers gebruikt om plotselinge spannings-schommelingen op te kunnen vangen. Ongeveer dezelfde functie vervult ‘n geïnte-greerde grondlast. De betere, met name regelbare, gestabiliseerde netvoedingen, zijn hier al mee uitgerust. Geen punt dus!
Zonder zulke buffers – met name bij “eenvoudige” racebaantrafo’s het geval – kán het dan zijn dat de regeneratieve rem niet optimaal werkt. Maar niet getreurd!
Dan is het al voldoende als je aan zo ‘n trafo tevens nog de baanverlichting op aansluit. Heb je dat al, heb je op die manier gelijk al de grondlast gecreëerd die nodig is om optimaal gebruik te kunnen maken van de regeneratieve rem. Heb je geen baanverlichting? Zet er dan op ’n verborgen plekje gewoon ’n klein autolampje tussen van 12 Volt/2Watt. Ook dat werkt prima! Meer over dit onderwerp: www.yatronic.de!


DE TEST en CRITERIA

We hadden ’n uitgebreide test met 1 ACD pro5 regelaar en meerdere Slotcars en motoren gepland! Maar hoe en waarmee ’n ACD pro testen of vergelijken én op welke baan!?? (Door verhuizing en werk zijn we onlangs pas met de voorbereidingen voor de bouw van onze nieuwe testbaan kunnen starten)
De oplossing!!
Overtuigd dat we waren door alle verhalen, uitleg en demonstraties bij Yatronic hebben we er zelf ’n ACD pro5 bijgekocht; zijn we in het Belgische Diepenbeek en Halen gelijk op 2 banen gaan testen en; hebben we ’n ervaren rijder erbij betrokken die op beide banen goed thuis was.

Onze opgave zou er in gaan bestaan:
1)    
Na te gaan of beide regelaars ook zouden functioneren zoals gelezen én zoals door de heer Yahya uitgelegd en gedemonstreerd.
2)     Na te gaan hoe de regelaar op de verschillende meegebrachte motoren (Slotcars) zou reageren.
3)    
Welke resultaten onze testrijder met ’n ACD pro op ’n vertrouwde baan en auto kon behalen ten opzichte van z’n eigen, professionele regelaar.

Uiteraard hebben we beide regelaars eerst elk naar onze eigen voorkeur ingesteld. Dat ging vrij gemakkelijk. Natuurlijk was het daarna wel nog wennen, met name aan de regeneratieve rem: We waren alle twee geneigd nogal vroeg te remmen.
Maar na slechts ’n kwartiertje hadden we ook de rem, kortom de voor elk van ons optimaal ingestelde regelaar aardig in de vingers. Opvallend: de geruisloze, bijna weerstandloos bewegende drukker. Daardoor voelde de bij de Parma behorende trekveer wat slapjes. Naar ons gevoel had die dus wel wat strakker gemogen.

Op de Ninco baan reden we mét magneet, De houten baan was magneetloos.
De achter de Trigger/drukker aangebrachte Micro-switch voor acceleratie kwam bij alle motoren op “zacht” te  staan. Het grijze, op de regelaar aanwezige acceleratieknopje zelf, ging naar 'n overwegend minimale stand. Op de houten baan bleek later de baanspanning wat aan de hoge kant te zijn geweest.
Mede door de lagere rolweerstand van de Slotcars op de zeer bochtenrijke magneetloze baan veroorzaakt, moest het acceleratieknopje daarom naar de uiterste minimale stand. Qua regelkarakteristiek maakte het de regelaar verder niet uit welke motor (Slotcar) aangesloten werd.
Naargelang het type motor - met name de remwerking daarvan - bleek de remknop de enige belangrijke te zijn. Bij ‘n voor de houten baan eigenlijk té snelle auto, bleek ook ‘n bijgestelde spanningsknop (achteraf gemeten baanspanning van 14 naar 12 Volt) goede resultaten op te leveren: De rondetijden veranderden nauwelijks, de auto reed prettiger en werd baanvaster (beter controleerbaar)!

Afgerond hebben we dit gedeelte van de test op de houten baan met ’n 225 gram zware en sterkere maar ook langzamer accelererende 1 op 24 Slotcar. De acceleratieknop kon nu dus ook naar boven bijgesteld worden. De remknop werd uiteraard naar maximaal gedraaid. De verbeterde remwerking t.o.v. de andere meegebrachte regelaars was met name voor Ton als onze enige 1 op 24 rijder, ’n kleine openbaring.

Bij het laatste gedeelte van de test hebben we Chris Bruyninx, die bereid was aan onze test mee te werken, met ‘n ACD pro laten rijden.
Chris, woonachtig in Hasselt, lid van het Otoclubke én tevens mede-eigenaar van de 2e houten baan waarop wij getest hebben, had vooraf al te kennen gegeven ’n voorstander van transistor-regelaars te zijn. Dit omdat deze regelaars in de onderste helft nogal tolerant reageren, in het begin dus ’n min of meer vlak oplopende spanningscurve laten zien. Bij ’n ACD pro is die curve wat rechtlijniger, dus ook wat steiler.
Opvallend was dat Chris de ACD pro toch snel in de vingers kreeg. Opmerkelijk zelfs dat Chris zonder dat hij er erg in had, al na ca. 10 minuten de tot daar aan toe snelste tijd op de Ninco baan van het Otoclubke klokte. Op de magneetloze houten baan, met z’n vele trickie bochten, duurde het uiteraard langer, maar ook hier sneuvelde de snelste rondetijd van de avond.
Chris, die beide banen het beste kende, en met z’n fijn gedoseerde vinger ook nog het snelste met de ACD pro overweg bleek te kunnen, gaf aan het einde van onze lange testavond te kennen dat zo 'n digitale controller ook wel wat voor hem kon zijn!

Met name door het rijden op de houten baan met z’n vele bochten is ons het volle potentieel duidelijker geworden, dat ’n ACD pro iedere rijder kan bieden. We hebben namelijk allemaal wel geleerd gedoseerd gas te geven, maar hebben nooit hoeven te leren, de drukker ook gedoseerd los te laten. De winst, die men met deze nieuwe rijstijl kan behalen, zal niet te versmaden zijn.
 

SAMENVATTING en CONCLUSIE
De verhalen, die ons meer dan 2 maanden geleden voor het eerst ter oren waren gekomen,
blijken inderdaad op waarheid te berusten. Ook wij hebben deze avond al proefondervindelijk kunnen vaststellen waar 'n ACD pro je heen kan brengen.
Buiten kijf blijft dus, dat iedere rijder een persoonlijke voorkeur voor ’n type regelaar heeft: mechanisch-, diode- of transistorregelaar. De ene zal dan ook meteen weglopen met ’n ACD pro. De ander zal eerst nog moeten wennen of went er misschien nooit aan.
Beide door ons geteste ACD pro5, helemaal identiek aan elkaar, werkten perfect en waren probleemloos in te stellen. Ze lagen ons heerlijk aan de vinger, h
oewel wat ons betreft, de trekveer wat strakker had gemogen. Maar ook dat is natuurlijk 'n persoonlijke voorkeur.


De belangrijkste punten nog 'n keer op 'n rijtje.
- ACD pro regelaars vallen qua regelkarakteristiek tussen diode- en transistorregelaar in. Naargelang de instelling “progressief of zacht” wordt - ongeacht het type motor - bij ‘n half ingedrukte regelaar maximaal 50%, respectievelijk 75% van de rijspanning bereikt.
Naar onze mening en inschatting is dat ideaal voor degenen die twijfelen tussen die twee. Ben je alleen maar bekend met mechanische regelaars? Lees dan regelaars eens, om er langs die weg misschien achter te komen of 'n ACD pro iets voor jouw kan zijn.


- Bij het rijden met -met name magneetloze- "1op32 Slotcars” echter kan, naargelang de motor sneller en de baan bochtiger wordt, ’n ACD pro wat agressief aanvoelen. 1op32 Rijders, die ’n regelaar met ’n hoge weestand de voorkeur geven, zouden dat als nadelig kunnen ervaren.
Naast dat de baanspanning dan verlaagd kan worden, biedt de geïntegreerde spanningsknop in ieder geval uitkomst. Ook die mogelijkheid namelijk,
is nieuw binnen racebaanland.

 

- Door het PWM principe wordt het motorvermogen beter benut. Zelfs ten opzichte van de allerbeste elektronische regelaars is hier winst mee te boeken.

- Men kan zich met ’n ACD pro en z’n regeneratieve rem ‘n rijstijl aanleren die tot op heden niet mogelijk is geweest. Hier liggen wellicht de grootste voordelen ten opzichte van andere regelaars.

- De prijs/kwaliteitverhouding is mede op de aanwezige beveiligingen gelet, absoluut OK. Andere, amper vergelijkbare elektronische regelaars, zijn stukken duurder.

- Service en onderhoud:
Yatronic geeft aan dat ACD pro regelaars zeer duurzaam zijn en betrouwbaar in gebruik. Alle regelaars zijn geheel onderhoudsvrij. Dan nog kan 'n regelaar stuk gaan! De 24 uurs service die Yatronic standaard biedt is dan ook alleen maar meegenomen. En dat sluit trouwens niet uit dat Yatronic ook nog 6 maanden garantie geeft op haar regelaars (m.u.v. kabelbreuk).

Meer informatie over ACD pro's?
Bezoek dan de zeer uitgebreide en informatieve Website van Yatronic!

 


Home | Racebaanpraatje | Testbank | Verzamelen | Sitemap | Mail
14 juli 2007 - Copyright racebaan.com